Upravit stránku

Dodáváme a realizujeme zdravotně-technické instalace objektů průmyslových, obytných i administrativních. Je možné realizovat kompletní dodávku včetně projektové dokumentace autorizovanou osobou nebo realizovat dle dokumentace investora. Zdravotně-technické instalace zahrnují vnitřní vodovod a kanalizaci, rozvody požárně bezpečnostní, hydranty, zařizovací předměty, lapoly, zařízení ZTI kuchyní a provozoven.

Dodávky a práce:

 • Dodávky a montáže kompletních systémů dle projektové dokumentace
 • Projektování
 • Vnitřní vodovody a kanalizace
 • Dodávka a montáž zařizovacích předmětů
 • Zapojení plynových a elektrických kotlů, myček, kuchyňských linek
 • Kompletní dodávky pro rodinné domky a drobné investory
 • Solární ohřev TUV, tepelná čerpadla pro ohřev TUV a bazénů v RD
 • Dodávka a montáž vodoměrů
 • Rozvody plynu a zapojení plynových spotřebičů

Atypické instalace:

 • Realizace náročných atypických řešení v moderních novostavbách či při rekonstrukcích
 • Montáže luxusních a atypických zařizovacích předmětů
 • Vyřešení konstrukcí zavěšení zařizovacích předmětů, atypických výrobků, otopných těles do SDK konstrukcí, ve výškách, šachtách
 • ZTI pro speciální prostory s nebezpečím výbuchu, skladů hořlavých látek, průmyslových hal
 • Je možné zadat jakoukoliv atypickou instalaci, navrhneme vlastní technické řešení, technologický postup montáže, HMG, zpracujeme projekční řešení.