Upravit stránku

Tepelné čerpadlo v rodinném domě ušetří až dvě třetiny energie

V současné době jsou žádaným a oblíbeným způsobem vytápění rodinných domů tepelná čerpadla. Jedním z důvodů jsou neustále se zvyšující ceny energií a nové trendy ve stavebnictví i v legislativě. Pokud si pořídíte tepelné čerpadlo, nemusíte nakupovat až dvě třetiny energie určené na vytápění a ohřev teplé vody. Energii totiž jednoduše získáte z venkovního vzduchu nebo zemního masivu. S tepelným čerpadlem tak radikálně snížíte výdaje za vytápění svého rodinného domu.

Teplovodní systémy se zdrojem tepla vzduch-voda nebo země-voda nabízíme od společností Stiebel Eltron, Atrea, Daikin, Samsung, Toshiba, Mitsubishi. Rádi vám poradíme, které pro vás bude nejvhodnější. 

Jak funguje tepelné čerpadlo

Instalace nejvyužívanějšího typu tepelného čerpadla, vzduch-voda, se skládá pouze z venkovní jednotky (výparníku), umístěné ve venkovním prostředí v okolí objektu. Venkovní jednotka získá teplo z okolního vzduchu a pomocí chladivového okruhu jej předává dále do otopné soustavy.

Tepelné čerpadlo země-voda využívá jako zdroj energie teplo ze země. Toto teplo, které je získané z přírodní energie, můžete využívat v závislosti na používaném tepelném čerpadle k topení nebo k přípravě teplé vody. V létě navíc můžete využívat i chlad.

Dva typy umístění tepelného výměníku (kondenzátoru)

  • Kompakt – tepelní výměník je součástí venkovní jednotky
  • SPLIT – výměník je v technickém zázemí vytápěné budovy 
Kompaktní provedení venkovní jednotky má okruh chladiva pevně uzavřený ve venkovní jednotce a je možné ji jednoduše připojit přímo na otopnou soustavu. Provedení SPLIT má zase výhodu v možnosti umístění venkovní jednotky až do vzdálenosti 75 m od samotného výměníku chladivo-voda, které je umístěné v technickém zázemí budovy. 

Ukázky z projektové dokumentace

1
2

Dělení systémů podle otopné soustavy

  • Vysokoteplotní – otopná tělesa neboli radiátory
  • Nízkoteplotní – pro podlahové vytápění

Pro novostavby

Do novostaveb doporučujeme podlahové vytápění. Možností jsou také naddimenzovaná otopná tělesa s větší plochou. V moderních stavbách jsou ale tepelné ztráty vysoké, a tak se dnes nemusíme obávat radiátory s tepelnými čerpadly využívat.

Pro rekonstrukce

Při rekonstrukcích se obvykle ponechávají teplovodní topné systémy tak, jak jsou. Provede se výměna stávajícího kotle za tepelné čerpadlo, nejčastěji v typy vzduch-voda. Pro tyto případy doporučujeme specializovaná řešení výrobců Toshiba, Samsung či Daikin