Upravit stránku

Tepelná čerpadla vzduch-voda Daikin Altherma - vysokoteplotní systém

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma ohřívá topnou vodu nateplotu běžnou pro standardní radiátory v rodinném domě, tedy 70°C, je tedy určeno pro rekonstrukce, kdy se jednoduše vymění stávající kotel za tepelné čerpadlo a není nutný žádný zásah do vlastních stávajících rozvodů topné vody po domě ani žádný zásah do stávajících radiátorů.

Regulační systém Daikin umožní uživateli, aby si nastavil dle vlastní potřeby teplotu topné vody. Lze také ohřívat TUV bez nutnosti doplňkového elektrického dohřevu.

Venkovní jednotka obsahuje tepelné čerpadlo, které odebírá nízkopetenciální teplo okolnímu vzduchu a chladivem R-134a jej přenáší do vnitřní jednotky, která ho předá topné vodě a dle nastavení regulace ohřeje topnou vodu na požadovanou teplotu.

Jednotka ohřevu TUV může být nastavěna na horní stranu vnitřní jednotky TČ. Ohřívač TUV může být vybaven solární sadou pro předehřev solární energií.

Solární kolektory Daikin jsou přesně navrženy do celého systému výrobků Daikin, tvoří s tepelným čerpadlem, akumulační nádrží a propojovacími sadami funkční celek. Solární kolektor může dodat v našich podmínkách až 70% energie potřebné k ohřevu TUV. Pro instalaci na šikmou i plochou střechu jsou dodávány originální doplňky.


Vysokoteplotní tepelné čerpadlo je ideální jako náhrada starého kotle při rekonstrukcích. Velkou výhodou je, že nejsou nutné žádné úpravy vytápěcí soustavy po bytě nebo domě. Venkovní jednotka se umístí do blízkosti domu nebo na stěnu, investor rozhodne o případném použití TČ i pro ohřev TUV což ovlivní výběr vnitřní jednotky, instaluje se propojovacípotrubí, případně solární set. TČ ohřeje topnou vodu až na 70°C, ikdyž čím nižší teplotu topné vody zvolíme, tím lepší účinnost bude TČ mít. Systém ale vysokou teplotu topné vody umožní, a proto jde o lákavou možnost při rekonstrukcích.