Upravit stránku

Tepelná čerpadla vzduch-voda Atrea

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou určena pro instalaci v objektech, kde není možnost vybudovat zemní plošný kolektor, případně mají vyšší tepelnou ztrátu. Tepelné čerpadlo vzduch–voda získává energii z venkovního okolního vzduchu a předává jí do topné vody na sekundární straně. Velkou výhodou je možnost celoročního provozu. V zimním období pracují TČ až do venkovní teploty −15 °C, vysokoteplotní typy HP dokonce až do −20 °C, v letním období při ohřevu TV výrazně stoupá topný faktor COP. V případě nedostatku tepla z TČ spíná dodávaná regulace záložní el. spirály v zásobníku IZT nebo bivalentní jiný zdroj. Regulace RG23 dodávaná jako součást tepelných čerpadel řady TCV SET a TCV 4.8 umožňuje také řízení dalších případných zdrojů tepla (solární systém, krbová kamna) a ekvitermní řízení směšovaného topného okruhu.

Tepelná čerpadla vzduch-voda řady ATREA TCV je možné kombinovat s jakoukoliv nízkoteplotní topnou soustavu (VZT jednotka DUPLEX R5, podlahové, stěnové nebo stropní topení, velkoplošné radiátory nebo fancoily), v případě typu umožňujícího chlazení je vhodná VZT jednotka DUPLEX R5 nebo systém s fancoily.

Kompresor a ventilátor venkovní kondenzační jednotky je vybaven řízením otáček (inverterová technologie), proto za každých okolností pracuje s minimálním možným příkonem a hlukem. Řídicí systém zajišťuje automatické odtávání výparníku.

Všechna tepelná čerpadla vzduch-voda řady TCV jsou v tzv. splitovém provedení (oddělená venkovní kondenzační jednotka a vnitřní hydraulický modul). TČ vzduch – voda jsou dodávána v několika řadách:

 • TCV 4.8 – řada s výkonem 4,8 kW určená pro novostavby nízkoenergetických a energeticky pasivních domů. Dále se řad dělí dle typu hydraulického modulu:
  • HM T – základní typ pouze pro vytápění
  • HM T2 – typ pouze pro vytápění doplněný na výstupu o přepínací ventil, který umožňuje např. přepínání nabíjení IZT nebo bazénu
  • HM TC – ve spojení s chladicím systémem (VZT jednotka DUPLEX R5 nebo fancoily) je kromě vytápění k dispozici i režim chlazení
  • HM TCI –na rozdíl od modulu HM TC obsahuje navíc topenářské sestavy pro směšovaný okruh případně solární systém. Díky osazení těchto komponent již z výroby se zjednoduší instalace na stavbě a vzhled technické místnosti.
 • TCV SET / EKO – řada tepelných čerpadel vzduch – voda s výkonem 6,3 až 16 kW určených pro napojení na multivalentní zásobník tepla IZT (TCV SET) nebo přímé napojení na topný systém (TCV EKO). Díky vyšším výkonům je tato řada vhodná i pro rekonstruované objekty, zejména pak vysokoteplotní varianty 11,2 až 16 kW HP.
 • Kompaktní jednotky DUPLEX Alfa 5V a Kappa 5V – jedná se o kompaktní energetické centrály pro nízkoenergetické a energeticky pasivní domy. Zajišťují teplovzdušné vytápění, chlazení, větrání s rekuperací tepla a přípravu topné vody v jedné společné skříni (jednotka DUPLEX + TČ + topenářské sestavy).