Upravit stránku

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch

Větrační rekuperační jednotky mohou i vytápět a dokonce i chladit. Potom se musí řešit volba zdroje tepla a zdroje chladu. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je takovým společným zdrojem tepla pro zimnívytápění a chladu pro letní chlazení.

V pasivním nebo nízkoenergetickém domě může taková větrací rekuperační jednotka s výměníkem pro topení a chlazení být i jediným zdrojem vytápění. Pokud topný výkon nestačí, leze ji samozřejmě doplnit klasickým teplovodním vytápěním.

 

Tepelná čerpadla země/voda

TČ země-voda mívá nejvyšší účinnost, tedy pro daný topný výkon nejmenší elektrický příkon, ale vyžaduje vyšší investiční náklady a je nutné realizovatplošný zemní kolektor nebo zemní vrt.

V lokalitách, kde je stálá hladina podzemní vody, vhodná půda pro plošný kolektor či zemní vrt a pro vysoké využívání tepelného čerpadla (hotel, velká rodinná vila, vyhřívaný bazén apod.) jde ale o velmi výkonný zdroj tepla s nejnižším elektrickým příkonem.

 

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je nejpoužívanějším zdrojem tepla, protože slouží pro ohřev topné vody pro teplovodní vytápěcí systém například s radiátory či podlahovým topením a zároveň i pro teplovodní výměník větrací rekuperační jednotky.

Schema zapojení se pak vyprojektuje dle konkrétnístavby, TČ vzduch-voda natápí společnou akumulační nádrž topné vody, z které se topná voda přivádísamostatnými okruhy pro radiátory a pro VZT jednotku. Společná akumulační nádoba může být napojena na solární dohřev a zpravidla obsahuje i elektrickou topnou tyč jako bivalentní záložní zdroj.