Upravit stránku

Klimatizace a vzduchotechnika

Teplovzdušné vytápění

Teplovzdušné vytápění se realizuje vzduchotechnickými systémy přívodu teplého vzduchu, odvodu vzduchu znehodnoceného a rekuperace tepla z odváděného vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Tepelné ztráty objektu, například rodinného domku či výrobní haly, nejsou pak kryty teplovodním vytápěcím systémem s otopnými tělesy, ale teplým vzduchem, který je distribuován VZT zařízením. Vytápí se tak především rodinné domky nebo naopak vysoké haly, sklady. Pro rodinné domky se používají malé vzduchotechnické jednotky montované hlavně do sklepa nebo půdy s rozvody vzduchu stěnami a podhledy do místností. Výhody jsou rychlost zátopu a rekuperace tepla z odváděného vzduchu a současné větrání domu. U výrobních hal a skladů se pak používají velké výkonné VZT jednotky se silnými ventilátory a plynovými či teplovodními ohřívači vzduchu. Tyto VZT zařízení přivádí velkou rychlostí teplý vzduchu shora dolů do pobytové oblasti, kde udržují požadovanou teplotu. Opět i zde se rekuperuje část tepla z odváděného vzduchu. Všechny tyto systémy pracují převážně se vzduchem oběhovým, jen malá část vzduchu je vzduch větrací.

Řízené větrání

Řízené větrání je větrání objektu vzduchotechnickým systémem. Jde tedy o takzvané nucené větrání, tedy nucenou výměnou vzduchu v objektu pomocí strojního zařízení. Tím, že objekt větráme nuceně, tj. pomocí stroje (vzduchotechnické jednotky), větrání řídíme, jak je potřeba. Od toho pojem řízené větrání. Tedy nikoliv aerací, přirozeně, tedy otevřeným oknem, ale pomocí vzduchotechnické jednotky.

Rekuperační jednotka

Rekuperační jednotka je vzduchotechnické zařízení, které přivádí a odvádí vzduch z nějakého objektu nebo místnosti. Tedy vzduchotechnická jednotka, která obsahuje filtr vzduchu, přívodní a odvodní ventilátory, ohřívač a chladič přiváděného vzduchu a takzvaný rekuperační výměník tepla. Rekuperační výměník tepla, neboli ZZT, může být deskový nebo rotační nebo mít formu tepelné trubice. Odebírá část tepla ze vzduchu odváděného a předává jej vzduchu přiváděnému, takže šetří část tepla potřebného k vytápění

Chlazení

Důležitou součást klimatizace samozřejmě představuje chladicí zařízení, které snižuje teplotu vzduchu v místnosti na požadovanou úroveň. Nejrozšířenější typy chladicích zařízení jsou následující.

Split

Chladicí zařízení Split používá jako teplonosnou látku chladivo, není to tedy vodní zařízení. Má vnitřní a venkovní jednotku. Vnitřní jednotka umístěná v místnosti chladí, venkovní jednotka předává odebírané teplo okolnímu vzduchu. Tato zařízení jsou svým principem tepelnými čerpadly, která mohou zároveň i topit.

Multisplit

To samé jako split, ale na jednu venkovní jednotku je napojeno více jednotek vnitřních.

VRV/VRF

Jsou to opět chladicí zařízení pracující na principu tepelného čerpadla, která mohou nejen chladit, ale i topit. Na rozdíl od splitů a multisplitů mají variabilní průtok chladiva v měděných potrubích mezi venkovní jednotkou a jednotkami vnitřními. Používají se na velké systémy a velké výkony topení a chlazení a velké objekty, jako jsou administrativní budovy.

Chlazení serverů

Chlazení malých serveroven (od 1 do 30 kW) se provádí jednotkami split s úpravou pro celoroční provoz. Někdy zákazník požaduje chlazení fan-coil jednotkou, tedy vodním chlazením. V případě velkých serverů používáme tzv. přesné chlazení, které se provádí speciálním chladicím zařízením udržujícím rozmezí teplot 1° C v chlazené místnosti osazené několika rackovými skříněmi. Chladicí vzduch se přivádí do určených míst stojanových serverů a racků a odvádí se v horní části tak, aby se velké IT systémy kompletně provětraly. Tato zařízení pro přesné chlazení mohou i zvlhčovat vzduch, aby nenastaly problémy se statickou elektřinou.

Technická zařizení budov

Výpočet spotřeby tepla

Pro každou topnou sezónu lze vypočítat projektovanou spotřebu tepla nezbytnou k vytápění a větrání objektu. Stejně tak je možné stanovit spotřebu chladu pro letní chlazení. Tato projektovaná spotřeba tepla a chladu se dá vyjádřit jako množství potřebné energie a tedy i výše předpokládaných finančních nákladů pro konkrétní druh paliva, které zákazník používá.

Odvod tepla a kouře

Vzduchotechnika pro odvod tepla a kouře je určena k odsávání kouře a zplodin hoření při požáru z postižené budovy nebo místnosti a jeho vyvedení mimo budovu. K tomu se používají speciální ventilátory a potrubní systémy odolné vůči vysoké teplotě. Odsáváním kouře se umožní viditelnost v hořící budově, a tím se usnadní evakuace osob a pohyb hasičů.