Upravit stránku

Firma TZB PRO s.r.o. vznikla vstupem nového společníka do firmy Vzduchotechnika Brož s.r.o. v roce 2010. TZB PRO s.r.o. od tohoto data realizuje a dodává veškeré systémy TZB, tedy vzduchotechniku, vytápění, klimatizaci, chlazení, ZTI, MaR. V roce 2014 jsme soustředili klimatizaci, tepelná čerpadla, realizaci komplexních technologií rodinných domů a pasivních staveb pod nově založenou firmu TZBPRO-Klimatizace s.r.o. Velká vzduchotechnika, kotelny, vytápění, chlazení, zdravotně technické instalace jsou nadále doménou TZB PRO s.r.o.

Zájem klientů o komplexní přístup k uvedeným službám si v roce 2015 vyžádal založení oddělení Facility managementu, servisu a správy objektů. Služby v oboru Facility managementu poskytujeme stávajícím i novým klientům obou firem TZB PRO s.r.o. a TZBPRO-Klimatizace s.r.o.

Nově jsme začali od roku 2015 dodávat, realizovat a navrhovat interiéry rodinných domů, provozoven a malých objektů. Realizace interiérů včetně dodávky podlahových krytin a nábytku je častým doprovodným zájmem klientů. Formou subdodavatele zajistíme kamerové systémy, alarmy napojené na CPO.

Řízení zakázek

Zakázky jsou řízeny hlavním projectmanagerem akce, který zodpovídá za celkový postup realizace, zpracování projektové prováděcí dokumentace, vícepráce, méněpráce, úpravy, logistiku, dokumentaci skutečného provedení stavby. Vykonává také funkci odpovědného zástupce firmy.

Hlavní stavbyvedoucí pak zastřešuje vlastní realizaci díla, má právo nahlížet a provádět zápisy ve stavebním deníku a řídit stavbu. Jemu podléhají šéfmontér a montéři okruhů jednotlivých profesí.

Projectmanager firmy je autorizovanou osobou pro TZB dle zák.č.360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., a zákona č. 224/2003 Sb.

Politika jakosti

Nabízené dodávky a práce mají primárně profesionální úroveň s použitím kvalitních výrobků zavedených dodavatelů s dostupným a bezproblémovým servisem, fungujícím reklamačním řízením a prověřenou kvalitou. Orientace na kvalitu výrobků a prací se vrací investorovi i nám jako zhotoviteli ve spolehlivosti, nižších nákladech na servis a minimalizaci provozních nákladů. Ke každé realizaci nabízíme servisní smlouvu.

Projektování

Projektujeme v oborech vzduchotechnika, vytápění, chlazení, zdravotně-technické instalace, měření a regulace. Realizujeme a dodáváme zařízení ve stejných oborech včetně doprovodných dodávek silnoproudu, slaboproudu.

Poradenská činnost

Provádíme poradenskou činnost, koordinace staveb a projektů, studie.

Tepelná čerpadla

Dodáváme a realizujeme systémy split, multisplit, VRV, VRF a tepelná čerpadla pro vytápění. Výrobce si může zákazník zvolit nebo mu doporučíme vhodný typ. Přednostně dodáváme výrobky Samsung, Toshiba, Acond, Daikin. Montujeme a projektujeme tepelná čerpadla pro rodinné domy i administrativní budovy, bytové i průmyslové aplikace.

Technologie na klíč

Naši pracovníci se v minulosti podíleli na projekci a realizaci bazénů, odvlhčování bazénů v RD, kuchyní a restaurací, teplovzdušného vytápění hal, ZOTK, vzduchotechniku a chlazení průmyslových výrob.

Pro rodinné domy provádíme dodávky na klíč náročných technologických celků inteligentních a pasivních domů včetně smluvního servisu. Specializujeme se na vyšší standard inteligentních a pasivních domů s technologiemi tepelných čerpadel, větrání s rekuperací tepla, solární kolektory, větrání bazénů. Veškeré technologie je možné napojit a ovládat přes internet, spojit s dodávkou kamerového systému, alarmů napojených na pult centrální ochrany Jablotron, zajistit silnoproud a osvětlení.

Pro komplexnost dodávky TZB rodinných domů jsme nově začali realizovat i interiérové práce. Vždy nabízíme i servisní služby na základě smluvního vzahu pro klienty, kteří mají zájem o bezstarostné provozování technologií jejich rodinného domu. Servis, dálkový dohled a provozování technologií TZB je možné spojit s úklidem prověřenými a pojištěnými úklidovými pracovnicemi našich spolupracujících agenturních partnerů.

Nabídka služeb