Upravit stránku

Vznik a historie společnosti

  • Společnost TZB PRO s.r.o. vznikla v roce 2010 přizváním nového společníka do firmy Vzduchotechnika Brož s.r.o. Od tohoto roku realizujeme a dodáváme veškeré systémy TZB -  vzduchotechniku, vytápění, klimatizaci, chlazení, ZTI, MaR.
  • V roce 2014 jsme se začali soustředit převážně na klimatizace, tepelná čerpadla, realizaci komplexních technologií rodinných domů a pasivních staveb. A to pod dceřinou společností TZBPRO-Klimatizace s.r.o., která za tímto účelem vznikla.
  • V následujícím roce si zvyšující zájem klientů o komplexní přístup k uvedeným službám vyžádal založení nového oddělení Facility managementu, servisu a správy objektů. Služby v oboru Facility managementu poskytujeme stávajícím i novým klientům, a to obou firem TZB PRO s.r.o. a TZBPRO-Klimatizace s.r.o.
  • Téhož roku jsme začali nově dodávat, realizovat a navrhovat interiéry rodinných domů, provozoven a malých objektů. Realizace interiérů včetně dodávky podlahových krytin a nábytku, se stala velice žádanou doprovodnou službou, o kterou jsme naše portfolio rozšířili.
  • Dále jsme schopni zprostředkovat kamerové systémy, alarmy napojené na CPO.

Řízení zakázek

Váš projekt je řízen hlavním projectmanagerem akce, který zodpovídá za celkový postup realizace, zpracování projektové prováděcí dokumentace, vícepráce, méněpráce, úpravy, logistiku, dokumentaci skutečného provedení stavby. Vykonává také funkci odpovědného zástupce firmy.

Hlavní stavbyvedoucí pak zastřešuje vlastní realizaci díla, má právo nahlížet a provádět zápisy ve stavebním deníku a řídit stavbu. Jemu podléhají šéfmontér a montéři okruhů jednotlivých profesí.

Projectmanager firmy je autorizovanou osobou pro TZB dle zák.č.360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., a zákona č. 224/2003 Sb.

Politika jakosti

Nabízené dodávky a práce mají primárně profesionální úroveň a používáme při nich kvalitní výrobky, spolupracujeme se zavedenými dodavateli. 

 Ke každé realizaci nabízíme servisní smlouvu.

Projektování

Projektujeme v oborech vzduchotechnika, vytápění, chlazení, zdravotně-technické instalace, měření a regulace. Realizujeme a dodáváme zařízení ve stejných oborech včetně doprovodných dodávek silnoproudu, slaboproudu.

Poradenská činnost

Provádíme poradenskou činnost, koordinace staveb a projektů, studie.

Tepelná čerpadla

Dodáváme a realizujeme systémy split, multisplit, VRV, VRF a tepelná čerpadla pro vytápění.

Výrobce si může zákazník zvolit nebo mu doporučíme vhodný typ. Přednostně dodáváme výrobky Samsung, Toshiba, Acond, Daikin.

Montujeme a projektujeme tepelná čerpadla pro rodinné domy i administrativní budovy, bytové i průmyslové aplikace.

Technologie na klíč

Naši pracovníci se v minulosti podíleli na projekci a realizaci bazénů, odvlhčování bazénů v RD, kuchyní a restaurací, teplovzdušného vytápění hal, ZOTK, vzduchotechniku a chlazení průmyslových výrob.

  • Pro rodinné domy provádíme dodávky na klíč náročných technologických celků inteligentních a pasivních domů včetně smluvního servisu. Specializujeme se na vyšší standard inteligentních a pasivních domů. Veškeré technologie je možné napojit a ovládat přes internet, spojit s dodávkou kamerového systému, alarmů napojených na pult centrální ochrany Jablotron, zajistit silnoproud a osvětlení.
  • Pro komplexnost dodávky TZB rodinných domů jsme nově začali realizovat i interiérové práce. Servis, dálkový dohled a provozování technologií TZB je možné spojit s úklidem prověřenými a pojištěnými úklidovými pracovnicemi našich spolupracujících agenturních partnerů.