Upravit stránku

Klimatizační systémy zajistí příjemné klima v kanceláři

Instalace klimatizace do kanceláří s sebou nese nutné stavební úpravy daného prostoru. Pokud se jedná o nové administrativní prostory, je potřeba kromě stavebních prací, nábytku, koberců a osvětlení dodat také potřebnou vzduchotechniku, vytápění, chlazení, stabilní hasicí zařízení, měření a regulaci či vodovody a kanalizace. Právě realizacemi vytápění, vzduchotechniky, chlazení a s tím souvisejícími úpravami prostor se zabýváme.

Klimatizace do kanceláře

Dodáváme precizní klimatizační systémy

Jsme dodavateli všech systémů TZB, které se v administrativních budovách běžně vyskytují. Mezi klasické systémy TZB patří vzduchotechnika, vytápění, chlazení, klimatizace, zdravotně technické instalace a měření a regulace.

Již jsme realizovali instalace kancelářských klimatizací i jiné vzduchotechniky v mnoha administrativních budovách v Praze, Bratislavě, Plzni, Olomouci i v dalších městech. Často spolupracujeme přímo se správou objektu a dokážeme realizovat servisní zásahy na objektových rozvodech a strojovnách.

Jak se klimatizace do kanceláří instalují?

Klimatizace v kancelářích nejčastěji instalujeme decentrálně:

  • jednotkami fan-coil, které zajišťují příjemné vytápění i chlazení a fungují na bázi konvektoru,
  • chladicími trámy, které slouží pro instalaci chlazení, větrání, vytápění, a dokonce i osvětlení,
  • VRV jednotkami, které příjemně chladí i vytápí a fungují na principu tepelného čerpadla.

Centrální vzduchotechnika objektu dodává do prostoru čerstvý vzduch. Systém vytápění a chlazení zajišťují čtyřtrubkové jednotky fan-coil, nebo dvoutrubkové chladicí jednotky fan-coil a o samotný přívod tepla do prostoru se starají otopná tělesa pod okny.

Klimatizace do kanceláře
Klimatizace do serverovny
V nejmodernějších budovách chlazení zajišťují chladicí trámy nebo VRV systémy. Vždy se doplňuje také chlazení serverovny, nejčastěji samostatnou klimatizační jednotkou. Serverovny jsou technologické místnosti v administrativních budovách, kde se nachází servery a další prvky počítačových sítí. Protože počítačové sítě a servery mají tendenci k přehřívání, musí být tyto místnosti pro zajištění optimálního výkonu perfektně klimatizovány. Někdy se pro chlazení serveroven používá samostatný rozvod technologické chladicí vody.

Součásti dodávky kancelářských klimatizací

  • Měření a regulace - seřídíme a optimalizujeme všechny klimatizační jednotky pro jejich precizní činnost, aby nedocházelo k poruchám.
  • Úpravy sprinklerového hasicího zařízení - upravíme hasicí zařízení přímo pro případ vzniku náhlého požáru, vyvolaného vytápěcími systémy.
  • Plynového hašení serveroven - v serverovnách jsou uložena důležitá data, proto do těchto prostor instalujeme plynové hasivo, které v případě hašení požáru nepoškodí systémy.
  • Úpravy požárních úseků - zajistíme maximální bezpečnost pro případ vzniku náhlé požární situace vyvolané klimatizačním či vytápěcím systémem.

Spolupracujeme s předními stavebními firmami, které působí v realizaci interiérových řešení. Díky tomu se vždy postaráme o kompletní realizaci precizních kancelářských klimatizačních systémů přesně na míru vašim administrativním prostorům.