Upravit stránku

Hi-tech domy

Jedná se o domy rodinné, bytové, hotely, administrativní budovy, kde klient žádá kvalitu materiálů i technického řešení a je ochoten ji zaplatit.

Hi-tech domy se vyznačují požadavky na:

  • kvalitní materiály
  • kvalitní stroje, zařízení, sanitární keramiku, zdroje tepla a chladu s vyšší pořizovací cenou, ale s nejvyšší kvalitou a nejlepší účinností
  • používání všech originálních komponentů systému VZT, UT, CHL, ZTI od daných výrobců
  • dodržování všech montážních zásad a kontroly kvality, tlouštěk izolací, ekodesign, správné dimenzování rezerv a výkonů

Technologie VZT, Vytápění, Chlazení, Voda a Kanalizace jsou vyprojektovány ve vyšším a vysokém standardu kvality a výkonů, používají se originální díly všech stavebních systémů, strojní zařízení se volí konstrukčním složením, materiály i výkonově přesně podle ideálního technického řešení. Je zde primární kvalita zpracování i výrobků, účinnost, spotřeba provozních energií a cena jedůležitým, ale nikoliv rozhodujícím kritériem.

Po realizaci následuje běžné odzkoušení, zkoušky a měření, ale i dlouhodobější uvádění nové technologie do záběhu, seřizovánídle měření při zkušebním provozu, autorský dozor při zkušebním provozu.