Upravit stránku

Vodní chladicí systémy

Vodní chladicí systémy používají zdroj chladu vyrábějící chladnou vodu (6/12°C, 16/19°C apod.), potrubní rozvody této chladicí vody a koncové decentrální jednotky, kde rozváděná chladicí voda ochlazuje vzduch v místnosti. Nejčastějí jsou koncovými chladicími jednotkami fan-coil jednotky používané hlavně v administrativních budovách, kancelářích, nevýrobních i výrobních objektech, hotelech.
Dále všechny systémy a zařízení, která nepoužívají pro ochlazení cirkulačního vzduchu výpar chladiva, ale protékající chladicí vodu. Ta bývá nejčastěji 6/12°C, ale bývá i vyšší 14/16°C, 16/19°C, u systému Chladicích trámů a Chladicích stropů. To jsou velmi luxusní systémy chlazení prostor objektů, ale s vyššími investičními náklady. Chladicí trámy a Chladicí stropy představují Hi-TEC v oboru vodního chlazení. Duporučujeme systém Aquatherm Black System.

Zdroje chladu mohou být blokové chladicí jednotky, chladicí jednotky s oddělenými kondenzátory nebo se suchými chladiči nebo s chladicí věží.

Systém velkoplošného vytápění a chlazení Aquatherm Black System

1