Upravit stránku

Geotermální tepelná čerpadla Daikin

Geotermální tepelné čerpadlo Daikin využívá nízkopotenciální energii zemního masivu či podzemní vody jako zdroj tepelné energie a převádí jej ny vyšší potenciál, tedy ohřívá s pomocí práce kompresoru topné médium, vodu v topné soustavě domu.

Oproti tepelným čerpadlům se systémem zapínání a vypínání je úspornější až o 20%. Běžné systémy jsou konstruovány pro standardní využití elektrického topného tělesa jako bivalentního zdroje tepla po delší část roku. Tam, kde se elektrické topné těleso běžně zapíná při teplotě -7 C°, invertorová jednotka Daikin může fungovat do teploty -35 °C bez použití elektrického topného tělesa. Pro 90% potřeby vytápění není nutný plný výkon tepelného čerpadla a spotřeba elektrické energie tím značně klesá.

Je nutný zemní vrt či zemní kolektor. Pro přenos tepla mezi zeminou a tepelným čerpadlem slouží solanka, tedy směs vody a nemrznoucí směsi. Potřeba zemního vrtu, kolektoru, si žádá průzkum podloží pod objektem či jeho okolí a posouzení, zda-li je konkrétní místo, složení zeminy apřítomnost či ne podzemní vody, vhodné pro použití tohoto tepelného čerpadla.