Možnosti zdrojů tepla

Kdo chce ušetřit na topení v rodinném domě či bytě, má dnes opravdu z čeho vybírat. Kondenzační plynové kotle, důmyslné a efektivní systémy vytápění elektřinou, kotle na biomasu, krby a krbová kamna s nebývalou účinností, fotovoltaika (solární panely) nebo tepelná čerpadla, to všechno jsou moderní prostředky, jimiž lze radikálně snížit výdaje za vytápění rodinného domu. 

Vytápěcí systém rodinného domu tepelným čerpadlem

Vždy jde o  teplovodní systémy se zdrojem tepla tepelným čerpadlech vzduch-voda nebo země-voda. Nabízíme tepelná čerpadla značek Stiebel Eltron, Atrea, Daikin, Samsung, Toshiba, Mitsubishi.
Tepelná čerpadla se v současné době stávají stále více žádanými. Výrazný vliv na rostoucí popularitu těchto zařízení mají především neustále se zvyšující ceny energií a nové trendy ve stavebnictví i legislativě. Uživatel tepelného čerpadla nemusí nakupovat až dvě třetiny energie určené na vytápění a ohřev teplé vody. Tuto energii lze jednoduše získat z venkovního vzduchu či zemního masivu. Vlastní instalace tepelného čerpadla typu vzduch-voda se skládá pouze z venkovní jednotky (výparníku), která je umístěná ve venkovním prostředí v okolí vytápěného objektu. Venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu a pomocí chladivového okruhu dále předává teplo do otopné soustavy. Tepelný výměník (kondenzátor) může být součástí venkovní jednotky (typ KOMPAKT), nebo je umístěn v technickém zázemí vytápěné budovy (typ SPLIT). U kompaktního provedení venkovní jednotky je okruh chladiva pevně uzavřen ve venkovní jednotce a lze ji jednoduše připojit přímo na otopnou soustavu. U splitového provedení je výhodou možnost umístění venkovní jednotky až do vzdálenosti 75 m od samotného výměníku chladivo/voda umístěného v technickém zázemí budovy.

Podle otopné soustavy jsou systémy děleny na vysokoteplotní, pro otopná tělesa (radiátory), a na nízkoteplotní, propodlahové vytápění. Čím vyšší teplota topné vody vystupuje z tepelného čerpadla, tím nižší efektivity dosáhneme, tedy tím nižší topný faktor tepelné čerpadlo má. 
Pro novostavby se obvykle hodí podlahové vytápění nebo se otopná tělesa nadimenzují s větší plochou. Moderní stavby mají ale nízké tepelné ztráty, proto se dnes nemusíme obávat radiátory s tepelným čerpadlem použít.

Pro rekonstrukce se obvykle ponechá teplovodní topný systém jak je a provede se výměna stávajícího kotle za tepelné čerpadlo nejčastějí vzduch-voda. Na tyto případy nabízíme specializovaná řešení výrobců Toshiba, Samsung, Daikin.