Proč domovní technologie od TZB PRO? 

  • primární důraz na kvalitu materiálů i práce
  • zaměření na TOP technologie pro náročné klienty
  • doprovodné realizace interiérů, zabezpečovacích systémů
  • atypická řešení na míru

Služby pro klienty 

  • návrh koncepce technologií TZB, doporučení výrobků
  • realizace dle projektu dodaného klientem
  • nadstandardní smluvní servis, provozování technologií
  • atypická řešení, luxusní domy a speciální péče pro náročné
  • dodávky všech profesí "na klíč" 
  • zaměření na vysoký standard a Hi-tech výrobky

Potřebujete vysvětlit odborné pojmy?

Podívejte se do slovníčku pojmů, kde jsou výrazy vysvětlené.

Možnosti zdrojů tepla

Kdo chce ušetřit na topení v rodinném domě či bytě, má dnes opravdu z čeho vybírat. Kondenzační plynové kotle, důmyslné a efektivní systémy vytápění elektřinou, kotle na biomasu, krby a krbová kamna s nebývalou účinností, fotovoltaika (solární panely) nebo tepelná čerpadla, to všechno jsou moderní prostředky, jimiž lze radikálně snížit výdaje za vytápění rodinného domu. 

Vytápěcí systém rodinného domu tepelným čerpadlem

Vždy jde o  teplovodní systémy se zdrojem tepla tepelným čerpadlech vzduch-voda nebo voda-voda. Nabízíme tepelná čerpadla značek Daikin, Samsung, Toshiba, Mitsubishi.
Tepelná čerpadla se v současné době stávají stále více žádanými. Výrazný vliv na rostoucí popularitu těchto zařízení mají především neustále se zvyšující ceny energií a nové trendy ve stavebnictví i legislativě. Uživatel tepelného čerpadla nemusí nakupovat až dvě třetiny energie určené na vytápění a ohřev teplé vody. Tuto energii lze jednoduše získat z venkovního vzduchu či zemního masivu. Vlastní instalace tepelného čerpadla typu vzduch-voda se skládá pouze z venkovní jednotky (výparníku), která je umístěná ve venkovním prostředí v okolí vytápěného objektu. Venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu a pomocí chladivového okruhu dále předává teplo do otopné soustavy. Tepelný výměník (kondenzátor) může být součástí venkovní jednotky (typ KOMPAKT), nebo je umístěn v technickém zázemí vytápěné budovy (typ SPLIT). U kompaktního provedení venkovní jednotky je okruh chladiva pevně uzavřen ve venkovní jednotce a lze ji jednoduše připojit přímo na otopnou soustavu. U splitového provedení je výhodou možnost umístění venkovní jednotky až do vzdálenosti 75 m od samotného výměníku chladivo/voda umístěného v technickém zázemí budovy.

Podle otopné soustavy jsou systémy děleny na vysokoteplotní, pro otopná tělesa (radiátory), a na nízkoteplotní, propodlahové vytápění. Čím vyšší teplota topné vody vystupuje z tepelného čerpadla, tím nižší efektivity dosáhneme, tedy tím nižší topný faktor tepelné čerpadlo má. 
Pro novostavby se obvykle hodí podlahové vytápění nebo se otopná tělesa nadimenzují s větší plochou. Moderní stavby mají ale nízké tepelné ztráty, proto se dnes nemusíme obávat radiátory s tepelným čerpadlem použít.

Pro rekonstrukce se obvykle ponechá teplovodní topný systém jak je a provede se výměna stávajícího kotle za tepelné čerpadlo nejčastějí vzduch-voda. Na tyto případy nabízíme specializovaná řešení výrobců Toshiba, Samsung, Daikin.

 


Tepelná čerpadla pro systémy ATREA

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch systému ATREA

Tepelná čerpadla vzduch – vzduch představují investičně nejlevnější řešení chlazení pro cirkulační vzduchotechnické jednotky řady DUPLEX R4. 

Jde o zdroj pro VZT jednotky Atrea DUPLEX R4 pro větrání a chlazení a v přechodovém období i přitámění domu teplovzdušně. 
Tepelná čerpadla vzduch – vzduch neumožňují ohřev teplé vody a přípravu topné vody pro doplňkové otopné plochy např. v koupelnách.

Tepelná čerpadla vzduch-voda systému ATREA

Tepelná čerpadla vzduch-voda řady ATREA TCV je možné kombinovat s jakoukoliv nízkoteplotní topnou soustavu (VZT jednotka DUPLEX R4, podlahové, stěnové nebo stropní topení, velkoplošné radiátory nebo fancoily), v případě typu umožňujícího chlazení je vhodná VZT jednotka DUPLEX R4 nebo systém s fancoily.