Upravit stránku

Klimatizace kanceláří realizujeme nejčastěji pro vestavby do administrativních budov. Jde o úpravy daného nájemního prostoru pro potřeby nového nájemce v existující administrativní budově.
Nový nájemce stěhující se do nájemního prostoru si jej upraví na svůj nový interiér a kromě stavebních prací, nábytku, koberců, osvětlení je třeba dodat i úpravu vzduchotechniky, vytápění, chlazení, SHZ, MaR, vodovodu a kanalizace. Těmito realizacemi TZB se zabýváme.

Jsme dodavateli všech systémů TZB, které se v administrativních budovách běžně vyskytují. Působili jsme již na mnoha budovách v Praze, Bratislavě, Plzni, Olomouci i jinde. Často spolupracujeme přímo se správou objektu a dokážeme najít a opravit či realizovat servisní zásah na objektových rozvodech a strojovnách.

Klimatizace kanceláří je nejčastěji provedena decentrálně jednotkami fan-coil, chladicími trámy nebo VRV jednotkami. Centrální vzduchotechnika objektu pak nájemní prostory jen větrá hygienickým minimem čerstvého vzduchu. O vytápění a chlazení se starají čtyřtrubkové jednotky fan-coil, nebo dvoutrubkové chladicí jednotky fan-coil a otopná tělesa pod okny prostor vytápí. V luxusnějších budovách chlazení zajišťují chladicí trámy nebo VRV systémy.

Vždy se doplní chlazení serverovny nejčastěji samostatnou split jednotkou. Někdy bývá pro chlazení serveroven nájemců samostatný rozvod technologické chladicí vody.

Dodávku zajistíme včetně měření a regulace, úpravy sprinklerového hasicího zařízení, plynového hašení serveroven, úprav požárních úseků. Spolupracujeme s předními stavebními firmami působícími v realizaci interiérů.